Personel Performans Değerlendirme Anketi

1)İş Disiplini *

Görev ve sorumluluklarına birebir uyma isteği, verilen talimatları önemseme davranışları ile disiplinini çevresine yansıtabilme.

2)Görevini Algılama ve Yerine Getirme Çabası *

Kendisine açıkça ifade edilsin / edilmesin kendi görev sınırları içinde yer alabilecek konuları algılama ve bunları yerine getirme çabası.

3)Mesleki gelişime açık olmak *

Mesleği ile alakalı olarak kişisel gelişimine önem vermesi ve uyguluyor olması

4)Görev ve yetki alanının kullanımı *

Görev aldığı alanın tertipli ve düzenli olmasına dikkat etmesi / yetki alanının düzeninin sağlanmasındaki çabası

5)Yapılan hatalara karşı kendisini geliştirme *

Daha önce yapmış olduğu hataları kabullenip, tekrar bu durumlar karşısına çıktığında hatayı tekrarlamaması.

6)Açıklık *

Kendi işinin kalitesi veya performans seviyesinin yönetim tarafından takip edilmesini sağlamak amacı ile sistematik ve objektif yazılı veya sözlü raporlama isteği.

7)Özverili Çalışma *

İş yaşamında kendisinden beklensin / beklenmesin etkin sonuçlar elde etmek için özveri gerektiğinin farkına varma, özverili çalışmanın kendi iş etiği için koşul olduğunu bilme yeteneği.

8)Takım Çalışmasına Yatkınlık *

Günlük çalışma hayatında işin yapılışı sırasında ortak çalışma platformu yakalama, ortak hedefleri başarma gayreti, bireysel olarak işin daha hızlı gerçekleşeceği duygusunu yenebilme.

9)Stres Altında Çalışabilme *

İş yoğunluğu, yönetici baskısı, iş arkadaşlarının vaya müşterilerinin baskısı vs nedenlerle oluşan stres altında soğuk kanlılığını koruyarak çalışma, tavırları ile stresini dışa vurmadan kibarlığını koruma, sesini yükseltmeme, etkin sonuç elde edebilmek için kıvrak çözümler yaratabilme.

10)Yaptığı İşi Benimseme *

Görev alanı her ne olursa olsun yaptığı işe saygı duyma severek yapma isteği.

11)Kurum Kurallarına Uyum *

Kurum bünyesinde oluşturulan yazılı, sözlü olarak belirtilmiş veya kurum kültürü çerçevesinde oluşmuş kurallara uyum yeteneği.

12)Kuruma Olan Bağlılığı *

Kuruma karşı sevgi ve bağlılığı, kurum menfaatlerini gözetme, kuruma zarar verici davranışlardan kaçınma

13)Mesai Saatlerine Uyumlu Çalışma *

Tanımlanan çalışma saatlerini önemseme, çalışma disiplinin bir parçası olduğunun farkına varma ve günlük iş hayatında açıkça tatbik ederek çevresine hissettirme.

14)İletişim Yeteneği *

Telefonda ve müşterilerle olan iletişim yeteneği ( Kurum dışı kişilerle telefonda iletişim sırasında kullandığı ses tonu, cümle kurgu tarzı ve doğallığı )

Yazılı iletişim yeteneği ( Kurum içi veya dışı yazılı iletişimde imla, format ve kurgu açısından sergilediği performans )

Beden dili ile iletişim yeteneği ( Kurum içi veya dışı iletişimde beden dilinin kullanmadaki başarı seviyesi )

15)Dürüstlük ve Güvenirlilik *

Günlük hayatta, iş ortamında ve kurum dışı çevre ile kurduğu iletişimde maddi konulardan ayrı dürüst ve güvenililik performansı.

16)Öğrenme ve Kendisini Sürekli Geliştirme *

İşinin bir parçası olarak ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmak için araştırma, kendisini geliştirme fırsatlarını değerlendirme, bunları işinde tatbik etme konusundaki çabası.

17)Dış Görünüm *

Kurum imajına ve pozisyonuna uygun giyim, bakım ve davranışlar.

18)Odak Noktasını Dağıtmadan Çalışma *

Günlük faaliyetleri gerçekleştirirken önceden tespit edilmiş veya görev olarak verilmiş hususlar dışında zaman hızları ile odağın yürütülmemesi.

19)Karar Verme Performansı *

Kendi sorumluluk alanı ile ilgili inisiyatif kullanabilme, verilen kararlarda doğruluk oranı ve karar verme hızı.

20)Verilen Görevi Başarma İsteği ve Kabiliyeti *

Kendisine verilen görevleri motivasyon unsuru olarak algılama ve hızlı reaksiyon gösterme çabası.

Genel Değerlendirme

Personelin genel olarak gelişim göstermesi gereken konular, kişinin performansında genel olarak olumlu gelişimleri